Semináře

  •  Výukové semináře jsou určeny všem zájemcům, kteří se chtějí naučit nahlédnout na písmo své i kohokoli jiného "okem grafologa".

AKTUÁLNÍ  SEMINÁŘE - pro pokročilé

 Nauč se odhalit pravou tvář člověka podle rukopisu 

Dům kultury Milevsko - 3/11 2022 - 17-20 hod

      cena 450 Kč

****

 
 

AKTUÁLNÍ  SEMINÁŘE - pro začátečníky

Nauč se odhalit pravou tvář člověka podle rukopisu

Dům kultury Milevsko - 24/11 + 8/12  2022 17-20 hod

 

      cena 450 Kč/ osoba

  •  v  semináři se stanete na chvíli "grafologem", naučíte se základy této unikátní metody, nahlédnete na písmo "okem grafologa",  abyste uměli vyčíst z rukopisu důležité pravdivé informace o sobě či jakémkoli jiném člověku

  • přihlašování - Martina Kortanová -  Dům kultury Milevsko - tel.383 809 201

  - v  semináři se stanete na chvíli "grafologem", naučíte se základy této unikátní metody, nahlédnete na písmo "okem grafologa",  abyste uměli vyčíst z rukopisu důležité pravdivé informace o sobě či jakémkoli jiném člověku

  • Účastníci se mohou dozvědět mnoho o své vlastní osobnosti, neboť pracují s vlastním rukopisem (samozřejmě chtějí-li či najdou-li k tomu odvahu ...). Nezáleží přitom na tom, zda píší hodně nebo málo, mají písmo hezké,či nevzhledné, nečitelné, roztřesené, nevypsané apod.

  • Účastníci kurzu získají informace, jak se orientovat v rukopise jakéhokoli pisatele, jaké znaky jsou v písmu klíčové a čeho je třeba si všímat. Ukážeme si např., jak rozpoznat, jestli se člověk chová přirozeně nebo spíš jen blafuje a pokouší se na nás hrát nějakou nepoctivou hru,  kolik má pisatel energie a jak se bude chovat v zátěžových situacích, jaký je jeho poměr citu a rozumu, jak vypadá jeho sexuální energie, je-li extrovertní či spíše introvertní povahy, jak zachází s emocemi a mnoho dalšího.

  • V semináři pracujeme s ukázkovými rukopisy, s rukopisem vlastním a lze použít i rukopis přinesený, který nás zajímá ( přítele, dítěte staršího 12 let, otce, šéfa ...).
  • Semináře jsou jednorázové a jsou připraveny pro menší skupiny lidí, zpravidla pro 8 - 12 osob, aby vznikla příjemná atmosféra a účastníci se mohli během výuky aktivně a bez ostychu zapojovat a ptát se, na cokoli potřebují. Konají se zpravidla v podvečerních hodinách v jakémkoli místě přiměřené dojezdové vzdálenosti od Tábora , podle zájmu uchazečů, a trvají cca 3 hodiny, za cenu 400-500 Kč/osoba. V minulosti probíhaly již opakovaně v Praze, Táboře, Milevsku atd.

  • Zkušenostem účastníků seminářů je věnována sekce Ohlasy a zkušenosti, kam jsou názory účastníků přepisovány a kopírovány z jejich zpráv a emailů .

  • Dotazy a připomínky je možné zasílat mailem na uvedený kontakt - viz sekce KONTAKT.