Přednášky

    -  přednášky z grafologie nebo psychologie pro laickou veřejnost, upravené pro praktický život

    -  přednášky z grafologie jsou koncipovány jako 2hodinový blok, v jehož 1.části seznámím skupinu zájemců s metodou grafologie a v 2.části odpovídám na dotazy posluchačů

    -  přednášky z psychologie jsou koncipovány jako 2hodinový blok,  jehož 1.část je výkladem některých psychologických pojmů týkajících se vrozených a získaných charakteristik osobnosti souvisejích s poznáváním sebe sama a formováním vztahů a  2.část je věnována dotazům posluchačů

    - přednášky lze konat na různých místech Jihočeského nebo Středočeského kraje a konají se zpravidla v podvečerních hodinách v prostorách různých regeneračních studií nebo v kulturních domech, školách apod.