O metodě

CO JE  GRAFOLOGIE, neboli PSYCHOLOGIE  PÍSMA?

 • psychologie písma či grafologie je unikátní vědecká psychologická metoda, jak poznat sebe i své blízké s téměř 96% výpovědní schopností, a to jednoduše, bez podrobného vyslýchání či sáhodlouhého testování, pouze na základě vlastoručního rukopisu pisatele

 • rukopis je totiž nezpochybnitelný, přesný otisk naší osobnosti a jejích základních charakteristik

CO LZE ZJISTIT ?

 • úroveň a sílu naší životní energie, způsob, jak s ní zacházíme,

 • naše skutečné osobnostní dispozice, možnosti a předpoklady k osobní seberealizaci

 • psychické a povahové vlastnosti, nadání a zvláštnosti naší osobnosti

 • vnitřní osobnostní konflikty, nerovnováhy a blokády
 • způsob komunikace a předpoklady k chování ve vztazích i v zaměstnání

 • charakter našeho myšlení, jeho rychlost, pružnost,  zaměření praktické či teoretické atd.

 • charakter a typ našeho prožívání, emocí i mentálních návyků

 • přibližnou úroveň pisatelovy inteligence, avšak velmi přesnou charakteristiku jeho racionálních schopností a volních vlastností
 • typ naší sexuality, sílu libida, normalitu či tendenci k zvláštnostem v sexuálním chování
 • varovné rysy osobnosti, jako jsou sklony k zakrývání, lhaní, podvádění, manipulování, agresivitě aj.

PRO KOHO JE PORADNA VHODNÁ ?

 • k sebepoznání - pro každého, kdo chce pravdivě poznat své osobnostní charakteristiky, své přednosti, talenty a možnosti, ale i své slabosti a limity

 • k rozkrytí důvodů, proč se mi nedaří - v partnerství, práci, studiu, vztazích atd., proč jsem v neustálém tlaku, stresu, proč se cítím nespokojený, vyhořelý, neúspěšný ..., proč cítím často strach, úzkosti, hněv, kde jsou blokády v mé psychice, v čem jsem sám sobě nepřítelem apod.

 • k velmi přesnému rozkrytí osobnosti partnera - jaký je typ osobnosti, je-li extrovert či spíše introvert, jaké má povahové vlastnosti, jak se chová v zátěžových situacích, je-li citový či spíše rozumový typ, jaké používá způsoby komunikace a řešení problémů, co bude pro něj/ pro ni v životě nejdůležitější a mnoho jiných věcí podstatných pro fungující partnerství, rodičovství

 • pro rodiče, kteří mají problémy s dospívajícím dítětem, přestali si rozumět, neumějí komunikovat, nechápou se, bojí o další vývoj vztahu atd.
 • ke zjištění předpokladů pro soužití s určitým partnerem

 • k řešení problémů ve vztazích s kýmkoli - s partnerem, dítětem, rodičem, kamarádem, kolegou, šéfem ...

 • k nasměrování ve studiu, volbě vhodné profese, k řešení profesní nespokojenosti

 • k pochopení projevů chování a povahy našeho partnera, dítěte, kolegy, šéfa atd.

 • k výběru vhodného uchazeče o důležité pracovní místo

  Pro názornější představu přejděte na WEBINÁŘ Grafologie zázračná? na serveru Youtube.com

JAK PORADNA FUNGUJE ?

emailem či telefonicky mi sdělíte Vaše zadání, upřesníme si konkrétní požadavky zakázky, dodáte mi rukopis a po jeho analýze proběhne finální ústní konzultace s výkladem osobnosti (lze i přes skype)