Osobnostní poradenství pro klienty

Tato poradna je zaměřena na pomoc všem lidem, kteří

 • se chtějí něco o sobě dozvědět,  rozhodli se na sobě pracovat,
 • pociťují v životě problémy a neví, co s nimi, a přitom nechtějí jít ke klasickému psychologovi, něco mu složitě povídat, vysvětlovat, vyplňovat testy apod. 
 • touží zlepšit si vztahy se svým okolím, chtějí porozumět blízkému člověku nebo se potřebují zbavit opakovaných konfliktů s některými lidmi
 • potřebují nahlédnout do minulosti i do budoucnosti, jak se jim v určitých oblastech bude dál dařit

Klient si může vybrat:

 • osobnostní grafologický posudek komplexní mapující celou jeho osobnost + konzultace cca 2 hod osobně či online přes Skype (lze si nahrát) - cena cca 3 000 Kč
 • osobnostní grafologický posudek zaměřený úžeji jen na určité problémy v životě (např.nepřízeň v partnerství, problémy v práci, pochybnosti o sobě atd.) + konzultace cca 1,5 hod osobně či online přes Skype (lze si nahrát) - cena cca 2 000 Kč
 
 • grafologicko-astrologický komplexní portrét jeho osobnosti + konzultace cca 2 hod osobně či online přes Skype (lze si nahrát) - cena cca 4 000 Kč
 • grafologicko-astrologický náhled na jeho problém s výhledy do budoucnosti  + konzultace cca 2 hod osobně či online přes Skype (lze si nahrát) - cena cca 2 500 Kč
 
 • čistě astrologická  konzultace cca  osobně či online přes Skype (lze si nahrát) - zaměřená na cokoli - profil osobnosti, vztahy s někým, partnerství a jeho výklad, prognóza do budoucnosti apod.- cena cca 1500 - 2000 Kč (1-2  hod, cena dle délky konzultace)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GRAFOLOGICKÉ  PORADENSTVÍ  PODROBNĚJI:
 • OSOBNOSTNÍ profily
 • profesní osobnostní posudek
 • profesní firemní posudek
 • partnerský posudek aj. 

 

Nabízím sebepoznání či poznání, zprostředkuju klientovi pohled na Vaši osobnost z hlediska její vnitřní dynamiky, způsobu plynutí  energie, prožívání, vnímání i způsobů reagování, a to popisně, nikoli kriticky, pouze upozorním, které momenty jsou pro Vás výhodné či naopak nevýhodné, třeba konfliktní. Je už pak na pisateli nebo na zadavateli posudku, jak si analýzu vyhodnotí a zda a jak se rozhodne s poznatky dále pracovat. V případě zájmu také nakonec doporučím, jak by mohl člověk postupovat dále, chce-li se dobrat životní spokojenosti...

 

Výchozí materiál - ideální je rukopis psaný běžně používaným  psacím písmem na nelinkovaný papír formátu A4 a s podpisem (jméno i příjmení) a přesná data narození (kdy, kde, přesný okamžik). Pro grafologickou analýzu je výborná  forma osobního dopisu psaného komukoli, klidně i fiktivní osobě za jakýmkoli účelem (zabývám se hlavně formou, nikoli obsahem rukopisu). Prospěšné je přiložit i nějaké osobní poznámky, nákupní seznam, učební materiály apod.

Nezbytné je připsat základní informace - věk, zdravotní stav,pravák/levák, dosažené vzdělání

 

Grafologická poradna je méně vhodná  pro dysgrafiky a pro lidi píšící běžně hůlkovým písmem, astrologická poradna je vhodná pro kohokoli. Pokud nemáte přesná data narození, získáte je jednoduše na matrice obce, kde jste se narodili za mírný poplatek.

Nevhodná je pro lidi závažně psychicky či fyzicky nemocné (např.těžké psychotiky, schizofreniky, těžce nemocné v léčbě, se silnou artrózou v rukou, s třesem, přestárlé apod.)

 

 

TYPY GRAFOLOGICKÉHO  PORADENSTVÍ:

 • osobnostní komplexní
 • osobnostní úzce zaměřené

- v obou případech se jedná o  rozbor 1 osobnosti - 1 pisatele

- průběh poradenství - na  úvodní schůzce či telefonicky/ mailem si dohodneme, jaké otázky a charakteristiky vás zajímají. Poté mi dodáte rukou psaný materiál a následuje analýza rukopisu v řádu několika hodin mé práce (cca 8-15 dle rozsahu sledovaných osobnostních charakteristik). Nakonec si sjednáme finální konzultaci osobně či přes Skype, kde podle zjištěných faktů vysvětlím a popíšu zadavateli různé rysy pisatelovy osobnosti - výhodou této ústní konzultace je možnost odpovídat na různé doplňující otázky nebo  podrobněji vysvětlit vše potřebné

- analýzou lze zjistit např.stav pisatelova energetického potencionálu a jeho využívání, temperament, emocionalitu, racionální a volní schopnosti, běžné způsoby komunikace, sociabilitu a  chování ve vztazích, volní vlastnosti, zvláštnosti v  povaze, výhodné/ nevýhodné charakterové  vlastnosti, varovné rysy osobnosti,  projevy případného neuroticismu, momentální vnitřní psychický stav, vnitřní bloky atd.

 

 • osobnostní úžeji zaměřené

- tento typ poradenství je vhodný pro práci na svém sebepoznání spojeným s určitou konkrétní oblastí života, kde se mu například příliš nedaří - např.je-li pisatel v opakovaných problémech pracovních, studijních či vztahových, má pocit potíží, stagnace, nespokojenosti apod.

- je založen na analýze osobnosti v oblastech, které souvisejí s jeho problémem

- je vhodný také pro přesnější  poznání druhého člověka, se kterým jsem v blízkém vztahu (partner, sourozenec, potomek nad 12 let, kolega atd.), zajímá mě, potřebuji s ním vycházet, komplikuje mi život, nerozumím mu atd.

- cena je 2000 Kč a zahrnuje analýzu osobnosti + finální ústní  konzultaci +  písemný bodový profil osobnosti

 

 •  osobnostní komplexní 

- jedná se o rozbor 1 pisatele s hlubokou a všestrannou analýzou jeho osobnosti 

- cena je 3000 Kč - a zahrnuje analýzu osobnosti + finální ústní  konzultaci )cca 2-2,5hod) + písemný bodový profil osobnosti

- je vhodný např.pro ty, kteří chtějí dobře porozumět sami sobě a dále se správně osobnostně rozvíjet (jsou třeba zvědaví či zvídaví, baví je práce na sobě, chtějí si ujasnit své další směřování...)

- opravdu  výrazně vhodný a nápomocný je pro ty, kteří:

 • jsou ve velkých životních potížích - mají pocit zklamání, zásadního životního omylu, životní krize apod.
 • prožívají opakované problémy nebo neúspěchy ve všech možných oblastech života - v práci, v partnerství, rodičovství, dalších mezilidských vztazích atd.,
 • trpí vyhořelostí, ztrátou životní radosti, energie
 • bojí se seznamování a navazování partnerských vztahů, trápí se samotou, různými strachy a úzkostmi,
 • jsou na začátku své dospělosti,  moc nevědí, kudy se vydat,  kudy jít, mohou si tak "zkrátit si cestu" - vyhnout se slepým uličkám, zbytečným oklikám, omylům, tápáním ...
 • žijí v nestálém tlaku, stresu, "bojují"se životem, s lidmi, událostmi, neví si rady
 • jsou opakovaně nemocní
 • potřebují pochopit blízkého člověka (partnera, dítě, rodiče ...)a najít cestu, jak s ním lépe vycházet atd.

- každý takový pisatel pocítí výraznou úlevu (a někdy bohužel i údiv...), když pohlédne do své osobnosti jako do mluvícího zrcadla, zhlédne svou vlastní pravou podstatu, často pečlivě ukrytou pod různými maskami...

- dostane možnost uvidět své talenty a osobnostní výhody, ale i své povahové nedostatky a  vnitřní bloky, které mu brání prožívat spokojený a plnohodnotný život

- kromě sebepoznání dostane ode mne i návod, co by mohl dělat dál, jak by se mu trvale mohlo ulevit, jak si otevřít cestu ke svému osobnímu štěstí

 

 • profesní osobnostní

- jedná se o rozbor 1 osobnosti zaměřený na vhodnost/ nevhodnost jeho studia nebo profesní volby

- průběh poradenství je totožný jako u výše zmíněného poradenství osobnostního, ale všechny charakteristiky směřují k zadaným otázkám profese

- toto poradenství je vhodné pro klienty, kteří se rozhodují, zda určitý typ studia či zaměstnání je pro ně vhodný či ne. Dozvědí se informace typu - pro toto povolání mám/ nemám dost energie, jsem/ nejsem zatížitelný stresem, jsem/nejsem flexibilní, družný, schopen/ neschopen  pracovat v kolektivu, kreativní, samostatný, závislý,  jaké jsou charakteristiky mé aktivní/ pasivní vůle, umím/ neumím se dobře a rychle rozhodovat atp.

cena - 1600-2000 Kč - finální ústní  konzultace + případně písemná bodová struktura osobnosti

 

 • partnerské (porovnání 2 rukopisů)

- toto je rozbor 2 osobností, partnerů

- průběh poradenství je totožný jako u výše zmíněného poradenství osobnostního, ale při finální konzultaci porovnávám osobnosti obou partnerů v tom smyslu, jak spolu vzájemně pravděpodobně budou či nebudou fungovat, a to z hlediska jejich povahových vlastností, temperamentu, způsobů komunikace, způsobů chování a prožívání ve vypjatých situacích, snášení životní zátěže a mnoho jiného

- poradna je vhodná pro všechny, kteří chtějí mít větší jistotu, s kým budují svůj životní vztah

- cena 3000 Kč -  finální ústní  konzultace + případně písemná bodová struktura osobnosti

 

 • pedagogické pro učitele nebo pro rodiče

- jedná se o poradenství vhodné pro učitele či rodiče, kteří si nevědí rady s dospívajícím teenagerem, který je problematický, avšak odmítá návštěvu u psychologa nebo u jiného odborníka. V tomto případě se zaměřím na hledání jeho osobnostních charakteristik a odhalení příčin jeho problematického chování

- cena je 1600-2000 Kč - finální ústní  konzultace+případně písemná bodová struktura osobnosti

 

 • firemní profesní

- jedná se rozbor, který si zadávají zaměstnavatelé při výběru vhodného uchazeče na určité důležité pracovní místo. Zpravidla posuzuji 1 či více pisatelů, vypracovávám jejich pracovní profil, který se skládá z charakteristik, jaké zaměstnavatel potřebuje u zaměstnace mít. Nakonec vypracuji písemný posudek se závěrečným doporučením na pisatele, v případě více uchazečů všechny pisatele seřadím podle vhodnosti na danou pracovní pozici.

- největší výhodou  této metody pro zaměstnavatele je to, že "nahlédne za oponu", tedy za jakousi úvodní společenskou masku uchazeče, který může blafovat, jevit se dokonalým, přesvědčivě vystupovat a slibovat možné i nemožné, nebo naopak působit zcela netransparentně, zamlkle,  nedůvěryhodně a přitom být na pracovní místo úplně vhodný. V krajním případě se zaměstnavatel s uchazeči ani nemusí osobně setkat a přesto se jejich charakteristiky dozví a může se nakonec sejít až s jedním, dvěma finalisty. Tento způsob výběru vyžaduje pouze rukopisy uchazečů, zpravidla formou životopisu nebo motivačního dopisu na nelinkovanou stránku A4 s podpisem. Metoda tedy celkově šetří čas i energii obou zúčastněných stran, nevyžaduje žádné časově náročné, složité psychologické testování, opakované schůzky a přitom je výsledek velmi spolehlivý( kolem 90 %).

- cena - od 3000Kč nahoru -  dle dohody na konkrétní zakázce a dle počtu posuzovaných uchazečů