Nabídka pro klienty

Tato poradna je zaměřena na pomoc všem lidem, kteří

 • se chtějí něco o sobě dozvědět,  rozhodli se na sobě pracovat,
 • pociťují v životě problémy a neví, co s nimi, a přitom nechtějí jít ke klasickému psychologovi, něco mu složitě povídat, vysvětlovat, vyplňovat testy apod. 
 • touží zlepšit si vztahy se svým okolím, chtějí porozumět blízkému člověku nebo se potřebují zbavit opakovaných konfliktů s některými lidmi.

 

Nabízím sebepoznání či poznání, zprostředkuju klientovi pohled na pisatelovu osobnost z hlediska jeho vnitřní dynamiky, způsobu plynutí jeho energie, prožívání, vnímání i způsobů reagování, a to popisně, nikoli kriticky, pouze upozorním, které momenty jsou pro pisatele výhodné či naopak nevýhodné, třeba konfliktní. Je už pak na pisateli nebo na zadavateli posudku, jak si analýzu vyhodnotí a zda a jak se rozhodne s poznatky dále pracovat. V případě zájmu také nakonec doporučím, jak by mohl člověk postupovat dále, chce-li se dobrat životní spokojenosti...

 

Výchozí materiál - ideální je rukopis psaný běžně používaným  psacím písmem na nelinkovaný papír formátu A4 a s podpisem (jméno i příjmení). Výborná je forma osobního dopisu psaného komukoli, klidně i fiktivní osobě za jakýmkoli účelem (zabývám se hlavně formou, nikoli obsahem rukopisu). Prospěšné je přiložit i nějaké osobní poznámky, nákupní seznam, učební materiály apod.

Nezbytné je připsat základní informace - věk, zdravotní stav,pravák/levák, dosažené vzdělání

 

Poradna je méně vhodná  pro dysgrafiky a pro lidi píšící běžně hůlkovým písmem.

Nevhodná je pro lidi závažně psychicky či fyzicky nemocné (např.těžké psychotiky, schizofreniky, těžce nemocné v léčbě, se silnou artrózou v rukou, s třesem, přestárlé apod.)

 

Ceny poradenství se liší podle obsáhlosti a náročnosti zadání + podle závěrečné formy: ústní konzultace osobní či Skypem je levnější, písemný posudek je dražší - viz níže.

 

TYPY PORADENSTVÍ:

 • osobnostní I.
 • osobnostní II.

- v obou případech se jedná o  rozbor 1 osobnosti - 1 pisatele

- průběh poradenství - na  úvodní schůzce či telefonicky/ mailem si dohodneme, jaké otázky a charakteristiky vás zajímají. Poté mi dodáte rukou psaný materiál a následuje analýza rukopisu v řádu několika hodin mé práce (cca 8-15 dle rozsahu sledovaných osobnostních charakteristik). Nakonec si sjednáme finální konzultaci mezi čtyřma očima, kde podle zjištěných faktů vysvětlím a popíšu zadavateli různé rysy pisatelovy osobnosti - výhodou této ústní konzultace je možnost odpovídat na různé doplňující otázky nebo  podrobněji vysvětlit vše potřebné

- analýzou lze zjistit např.stav pisatelova energetického potencionálu a jeho využívání, temperament, emocionalitu, racionální a volní schopnosti, běžné způsoby komunikace, sociabilitu a  chování ve vztazích, volní vlastnosti, zvláštnosti v  povaze, výhodné/ nevýhodné charakterové  vlastnosti, varovné rysy osobnosti,  projevy případného neuroticismu, momentální vnitřní psychický stav, vnitřní bloky atd.

 

 • osobnostní I.

- tento typ poradenství je vhodný pro práci na svém sebepoznání spojeným s určitou konkrétní oblastí života, kde se mu například příliš nedaří - např.je-li pisatel v opakovaných problémech pracovních, studijních či vztahových, má pocit potíží, stagnace, nespokojenosti apod.

- je založen na analýze osobnosti v oblastech, které souvisejí s jeho problémem

- je vhodný také pro přesnější  poznání druhého člověka, se kterým jsem v blízkém vztahu (partner, sourozenec, potomek nad 12 let, kolega atd.), zajímá mě, potřebuji s ním vycházet, komplikuje mi život, nerozumím mu atd.

- cena je 1600-2000 Kč a zahrnuje analýzu osobnosti + finální ústní  konzultaci +  písemný bodový profil osobnosti

 

 •  osobnostní II. - s podrobnou, komplexní písemnou charakteristikou osobnosti

- jedná se o rozbor 1 pisatele s hlubokou a všestrannou analýzou osobnosti se závěrečnou podrobnou písemnou charakteristikou osobnosti nebo s několikastránkovým komplexním písemným posudkem

- cena je 2400-3000 Kč (záleží na komplikovanosti osobnosti + délce závěrečné konzultace - cca 1-2,5hod)

- je vhodný např.pro ty, kteří chtějí dobře porozumět sami sobě a dále se správně osobnostně rozvíjet (jsou třeba zvědaví či zvídaví, baví je práce na sobě, chtějí si ujasnit své další směřování...)

- opravdu  výrazně vhodný a nápomocný je pro ty, kteří:

 • jsou ve velkých životních potížích - mají pocit zklamání, zásadního životního omylu, životní krize apod.
 • prožívají opakované problémy nebo neúspěchy ve všech možných oblastech života - v práci, v partnerství, rodičovství, dalších mezilidských vztazích atd.,
 • trpí vyhořelostí, ztrátou životní radosti, energie
 • bojí se seznamování a navazování partnerských vztahů, trápí se samotou, různými strachy a úzkostmi,
 • jsou na začátku své dospělosti,  moc nevědí, kudy se vydat,  kudy jít, mohou si tak "zkrátit si cestu" - vyhnout se slepým uličkám, zbytečným oklikám, omylům, tápáním ...
 • žijí v nestálém tlaku, stresu, "bojují"se životem, s lidmi, událostmi, neví si rady
 • jsou opakovaně nemocní
 • potřebují pochopit blízkého člověka (partnera, dítě, rodiče ...)a najít cestu, jak s ním lépe vycházet atd.

- každý takový pisatel pocítí výraznou úlevu (a někdy bohužel i údiv...), když pohlédne do své osobnosti jako do mluvícího zrcadla, zhlédne svou vlastní pravou podstatu, často pečlivě ukrytou pod různými maskami...

- dostane možnost uvidět své talenty a osobnostní výhody, ale i své povahové nedostatky a  vnitřní bloky, které mu brání prožívat spokojený a plnohodnotný život

- kromě sebepoznání dostane ode mne i návod, co by mohl dělat dál, jak by se mu trvale mohlo ulevit, jak si otevřít cestu ke svému osobnímu štěstí

 

 • profesní osobnostní

- jedná se o rozbor 1 osobnosti zaměřený na vhodnost/ nevhodnost jeho studia nebo profesní volby

- průběh poradenství je totožný jako u výše zmíněného poradenství osobnostního, ale všechny charakteristiky směřují k zadaným otázkám profese

- toto poradenství je vhodné pro klienty, kteří se rozhodují, zda určitý typ studia či zaměstnání je pro ně vhodný či ne. Dozvědí se informace typu - pro toto povolání mám/ nemám dost energie, jsem/ nejsem zatížitelný stresem, jsem/nejsem flexibilní, družný, schopen/ neschopen  pracovat v kolektivu, kreativní, samostatný, závislý,  jaké jsou charakteristiky mé aktivní/ pasivní vůle, umím/ neumím se dobře a rychle rozhodovat atp.

cena - 1600-2000 Kč - finální ústní  konzultace+ případně písemná bodová struktura osobnosti

 

 • partnerské (porovnání 2 rukopisů)

- toto je rozbor 2 osobností, partnerů

- průběh poradenství je totožný jako u výše zmíněného poradenství osobnostního, ale při finální konzultaci porovnávám osobnosti obou partnerů v tom smyslu, jak spolu vzájemně pravděpodobně budou či nebudou fungovat, a to z hlediska jejich povahových vlastností, temperamentu, způsobů komunikace, způsobů chování a prožívání ve vypjatých situacích, snášení životní zátěže a mnoho jiného

- poradna je vhodná pro všechny, kteří chtějí mít větší jistotu, s kým budují svůj životní vztah

- cena 2500 - 3000 Kč -  finální ústní  konzultace + případně písemná bodová struktura osobnosti

 

 • pedagogické pro učitele nebo pro rodiče

- jedná se o poradenství vhodné pro učitele či rodiče, kteří si nevědí rady s dospívajícím teenagerem, který je problematický, avšak odmítá návštěvu u psychologa nebo u jiného odborníka. V tomto případě se zaměřím na hledání jeho osobnostních charakteristik a odhalení příčin jeho problematického chování

- cena je 1600-2000 Kč - finální ústní  konzultace+případně písemná bodová struktura osobnosti

 

 • firemní profesní

- jedná se rozbor, který si zadávají zaměstnavatelé při výběru vhodného uchazeče na určité důležité pracovní místo. Zpravidla posuzuji 1 či více pisatelů, vypracovávám jejich pracovní profil, který se skládá z charakteristik, jaké zaměstnavatel potřebuje u zaměstnace mít. Nakonec vypracuji písemný posudek se závěrečným doporučením na pisatele, v případě více uchazečů všechny pisatele seřadím podle vhodnosti na danou pracovní pozici.

- největší výhodou  této metody pro zaměstnavatele je to, že "nahlédne za oponu", tedy za jakousi úvodní společenskou masku uchazeče, který může blafovat, jevit se dokonalým, přesvědčivě vystupovat a slibovat možné i nemožné, nebo naopak působit zcela netransparentně, zamlkle,  nedůvěryhodně a přitom být na pracovní místo úplně vhodný. V krajním případě se zaměstnavatel s uchazeči ani nemusí osobně setkat a přesto se jejich charakteristiky dozví a může se nakonec sejít až s jedním, dvěma finalisty. Tento způsob výběru vyžaduje pouze rukopisy uchazečů, zpravidla formou životopisu nebo motivačního dopisu na nelinkovanou stránku A4 s podpisem. Metoda tedy celkově šetří čas i energii obou zúčastněných stran, nevyžaduje žádné časově náročné, složité psychologické testování, opakované schůzky a přitom je výsledek velmi spolehlivý( kolem 90 %).

- cena - od 3000Kč nahoru -  dle dohody na konkrétní zakázce a dle počtu posuzovaných uchazečů