Astrologie

  • slouží v mé poradně jako velmi výhodná a praktická metoda, která VELMI  VHODNĚ  DOPLŇUJE  POZNATKY  Z  PÍSMA  ČLOVĚKA, umožňuje lépe KONKRETIZOVAT jeho osobnost  a orientovat se přesněji v mapě jeho života - např.je-li zrozenec prudký a vznětlivý, kde přesně se budou tyto povahové vlastnosti projevovat nejvíce - v rodině, v práci, na veřejnosti atd.,a tím mu také mohu dobře poradit jak a v čem na sobě pracovat
  • tisíce let stará a ověřená metoda, která mapuje osobnost člověka, ukazuje na její výhodné i stínové stránky a naznačuje možnosti, kudy se člověk může dál ubírat a rozvíjet se
  • slouží  jako velmi dobrá prognostická metoda - kdy a jak se bude vyvíjet konkrétní oblast života zrozence - např.v práci, partnerství, vztahu s dětmi, zdraví atd.
  • všichni máme ve svém horoskopu - životě slabá místa, potíže, kterým musíme čelit (partnerství, zdraví, děti, práce, peníze, spory se sourozenci atd.). Astrolog umí z horoskopu vyčíst jaké potíže zrozenec patrně bude řešit, kdy a jak se projeví nejsilněji, ale také kdy tato fáze přejde a kdy se zaktivizují prvky v horoskopu,které začnou člověku výrazně pomáhat směrem k řešení
  • ukazuje lepší a složitější periody života zrozence
  • MOJE  ŽIVOTNÍ  FILOZOFIE - každá duše se do tohoto života rodí s určitým záměrem - osobní  KARMOU , co se má naučit, proto má téměř každý z nás určité problémy. V horoskopu hledám prvky, které odhalují tuto karmu zrozence - tedy odkud přišel, co má za úkol a proč asi, kam a k čemu má dojít, kdy se mu jednotlivé oblasti života začnou otevírat a aktivizovat. V dialogu s klientem hledáme kořeny jeho problémů a jejich nejlepší možná řešení.