Vítejte na našem webu

Co je účelem grafologicko-astrologické  poradny?

- pomoci člověku lépe poznat sama sebe, své dobré i horší stránky - bez objektivního a nezkreleného poznání sama sebe je těžké na sobě pracovat a zlepšovat svůj život
 
- pomoci člověku rozebrat a pochopit charakter jeho individuality, ale i jeho problémů a vybrat pro něj vhodná řešení 
 
 

Co je to psychologie písma - grafologie?

- jedná se o unikátní metodu, s vypovídací schopností kolem 90% , která dokáže neuvěřitelně přesně popsat  jakoukoli osobnost , a to jednoduše a pravdivě, pouze na základě vlastoručně vytvořeného rukopisu

-vychází pouze a výhradně z ručně psaného rukopisu, je to metoda vědecká, experimentálně a prakticky velmi dobře ověřená

- rukopis je náš mozkopis, je to  nezpochybnitelný otisk naší osobnosti, jde jen o tom umět jej správně analyzovat a porozumět mu

-  poznáním sebe sama nebo svých blízkých, lidí, na kterých mi záleží nebo s kterými pracuji, získávám neocenitelnou možnost vytvořit si harmoničtější vztahy a  správně nasměrovat svůj osobní rozvoj

K čemu slouží astrologie?

- umožňuje přesněji zmapovat život a osud pisatele, co je v jeho osudu dáno a co nejspíš není, čeho může reálně dosáhnout, v jakých oblastech se mu bude dařit, a kde bude mít potíže, kdy a jak se tyto potíže projeví a kdy nastane vhodná doba k jejich řešení, výhledy do budoucna